Genel

ÇALIŞMA İZNİ

Ülkemizde süreli çalışma izni; belirli bir konut veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere ve ilk seferde en fazla bir yıl geçerli olmak üzere verilmektedir. Çalışma izin belgesi, pasaport veya sürücü belgesi gibi alınan ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılan bir belge değildir.

Çalışma izni alınabilmesi için, işveren şahıs veya kurumun ve çalışacak olan yabancının birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Yabancının hangi işletmede veya kurumda, hangi görevde çalışacağı, ne kadar maaş alacağı ve ne kadar süreyle çalışacağı ilgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir.

Kanunlarımıza göre çalışma izni verilebilmesi için, işverenin ve çalışacak olan yabancının sahip olması gereken kriterleri karşılanabilir olması gerekmektedir. Kriterlerin karşılanması halinde, çalışma izni alınabileceği anlamını çıkarılmamalıdır. Bahsedilen kriterler, başvuru yapılabilmesi için gereklidir.

Çalışma izni verilip verilmeyeceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarınca değerlendirilecek olup; iş piyasasındaki durum, ekonomik konjonktür, işverenin mali yapısı, istihdama katkısı ve yabancı için yapılacak güvenlik soruşturması gibi birçok değişkene bağlıdır.

Yabancıların çalışma izin kriterleri

1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş ( 5 ) T.C. vatandaşının SGK’lı olarak çalışıyor olması zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş ( 5 ) T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. (İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.)calisma-izni

2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2. madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1. ve 2. maddeler uygulanmayacaktır.

4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

5. Yabancıya ödenecek maaş tutarları : İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

a) Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
b) Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
c) Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,
d) Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

6. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

7. (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

bakici8. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

9. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

10. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

Yabancı personel çalışma izni nasıl yapılır? Yurt içinden, en az altı ay süreli ikamet tezkeresi ( oturma izni ) almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar ancak işverenleri aracılığı ile başvurabilirler.En az altı ay ikamet tezkeresi almamış olan yabancılar ise, yurt dışından çalışma izni başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapabilirler.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Detaylar için irtibata geçiniz. ( Tel : 05060619019 & 05369641442 veya sitemizin iletişim kısmında bulunan hızlı başvuru formundan ulaşabilirsiniz )

İrtibat bürolarında çalışacak yabancıların çalışma izni 4875 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren irtibat bürolarında, yetki belgesi sahibi en fazla bir kişiye; büro faaliyetleri için son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olması kaydıyla, Bakanlıkça çalışma izni verilir. Yetki belgesi olmayan yabancı personelin veya yetki belgesi sahibi olan ikinci bir yabancı personelin çalışma izni taleplerinde, irtibat bürosunda en az beş (5) Türk personel istihdamı şartı aranmaktadır. Detaylar için irtibata geçiniz. ( Tel : 05060619019 & 05369641442 veya sitemizin iletişim kısmında bulunan hızlı başvuru formundan ulaşabilirsiniz )

Ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izinleri Ev hizmetleri alanında yabancı personel istihdam etmek isteyen bir aileninsahip olması gereken nitelikler aşağıdaki gibidir; İşverenin ailenin, yabancıya vereceği asgari ücret üzerinden maaşı ( 1.134,00 TL ) ve sigorta masraflarını karşılayabilecek maddi yeterlilikte olması gerekmektedir. Bu yeterliliği de evrakla beyan etmesi gerekmektedir. Ayrıca Çalışma Bakanlığının belirlediği yeni kriterler üç ana başlık altındadır. Bunlar ;

cocuk-bakiciİşveren ailenin 12 yaşından küçük çocuklarına yabancının bakıcılık yapması İşveren ailenin 65 yaşından büyük insanlara yabancılar bakıcı olarak çalışması İşveren ailenin sağlık raporlu bir hastasına, yabancının bakıcı olarak çalışması Bu üç husus dışında sunulan gerekçeler kabul edilmemekte ve başvurular reddedilmektedir. Başvuru yapılabilmesi için, en az altı ay süreli (süresi sona ermemiş )ikamet tezkeresi şartı aranır.Altı aylık ikamet tezkeresi almamış olan yabancılar ise, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuruda bulunarak işlem sürecinin başlatılmasını sağlayabilirler.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Detaylar için irtibata geçiniz. ( Tel : 05060619019 & 05369641442 veya sitemizin iletişim kısmında bulunan hızlı başvuru formundan ulaşabilirsiniz )

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /SENDİKA ÜYELİĞİ ve İSTATİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. 01.07.2015 – 31.12.2015 ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.273,50
SGK PRİMİ % 14 178,29
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 12,74
GELİR VERGİSİ %15 72,26
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 90,11
DAMGA VERGİSİ % 07,59 9,67
KESİNTİLER TOPLAMI 272,96
NET ASGARİ ÜCRET 1.000,54
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.273,50 SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 197,39 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 25,47 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.496,36 (*) (**) KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI İŞVERENE MALİYETİ ASGARİ ÜCRET 1.273,50
ASGARİ ÜCRET 1.273,50
SGK PRİMİ % 14 178,29
SGK İŞVEREN PRİMİ % 15.5 197,39
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 12,74
İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 25,47
KESİNTİLER TOPLAMI 191,03
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
1.496,36 NET ASGARİ ÜCRET 1.082,47
Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete ( 90,11) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5′dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu